Dom Maklerski BDM SA
Strategia Akcyjna

Nowa Strategia Akcyjna

Zwycięstwo w Rankingach Parkietu

DM BDM na szczycie

w Rankingach Parkietu

BDM IKE i BDM IKZE

Nie czekaj do emerytury

Sprawdź naszą ofertę

BDM IKE i BDM IKZE

Aktualności

Publikacja Aneksu 1 do Prospektu Emisyjnego Pragma Faktoring

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 1 do Prospektu Emisyjnego I Programu Obligacji Pragma Faktoring  S.A.

Więcej...

POLICE - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację REDUKUJ dla akcji POLIC z 28.02.2019 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

TAURON - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację REDUKUJ dla akcji TAURON z 08.02.2019 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Nowy regulamin DM BDM SA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.04.19 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin Świadczenia Usług.
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem Zmian w Regulaminie.

Więcej...

Informacja o odwołaniu ofert KRUK

Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od przeprowadzania kolejnych ofert publicznych obligacji na podstawie Prospektu Podstawowego V Programu Emisji Obligacji.

Więcej...

PFLEIDERER - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację REDUKUJ dla akcji PFLEIDERER z 20.11.2018 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Unieważnienie zleceń po sesji w dniu 1 marca 2019

Informujemy, że wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 1 marca 2019 r. (włącznie), tracą ważność w tym dniu.

Więcej...

Zmiana dokładności kroków notowań na GPW

Informujemy, że 4 marca 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych zmieni kroki notowań dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na kursy akcji i walut.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk SA serii AG2 – zakończona

Opublikowano komunikaty spółki Kruk SA dotyczące zakończenia emisji i przydziału obligacji serii AG2.

Więcej...

Publikacja aneksu 4 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 4 do Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...