Uprzejmie informujemy, że rekomendację Kupuj dla akcji AmRest z 26.01.2018 roku uważamy za zrealizowaną. Kurs spółki osiągnął/przekroczył docelowy poziom z wyceny. Cena 1 akcji przy kursie rynkowym 510 PLN od dnia wydania rekomendacji wzrosła o 22%, indeks WIG w tym czasie stracił 9%.

Wróć