Uprzejmie informujemy, że rekomendację Akumuluj dla akcji BYTOM z 13.02.2018 roku uważamy za zrealizowaną. Kurs spółki osiągnął/przekroczył docelowy poziom z wyceny. Cena 1 akcji przy kursie rynkowym 3,15 PLN od dnia wydania rekomendacji wzrosła o 16,2%, indeks WIG w tym czasie spadł o 1,5%.

Wróć