Uprzejmie informujemy, że rekomendację Redukuj dla akcji CCC z 16.02.2018 roku uważamy za zrealizowaną. Kurs spółki osiągnął/przekroczył docelowy poziom z wyceny. Cena 1 akcji przy kursie rynkowym 234 PLN od dnia wydania rekomendacji spadła o 12,7%, indeks WIG w tym czasie stracił 7%.

Wróć