PCC Rokita SA to firma z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją, jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce i największa na Dolnym Śląsku. Podstawowym obszarem działalności operacyjnej Emitenta jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, które wykorzystywane są w przemyśle tworzyw sztucznych, budowlanym, tekstylnym oraz w segmencie chemii przemysłowej. Spółka zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole, alkalia, związki fosforopochodne.

Parametry oferty

Ilość obligacji oferowanych 220 000
Termin zapisu
15 - 25 kwietnia 2019 r.
Cena emisyjna 100,00 zł - Nie pobieramy opłaty
Oprocentowanie stałe 5 % w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Przydział obligacji 29 kwietnia 2019 r.
Księgowanie Obligacji na rachunkach inwestycyjnych do 14 dni od dnia przydziału Obligacji
Planowane pierwsze notowanie maj 2019 r.
Data wykupu 29 kwietnia 2026 r. (7 lat)
Szczegółowe warunki oferty
Zasady składania zapisów
 • Do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w firmie inwestycyjnej w której składany jest zapis.
 • Zapisy można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem Internetu.
 • Zapisy na Obligacje PCC Rokita serii FA przyjmowane są przez DM BDM S.A., CDM PEKAO S.A., DM BOŚ S.A, DM Copernicus Securities S.A.
 • Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) obligację i nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.
 • Przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
 • Zapis na obligacje oferowane jest nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Zapisy mogą być pokryte środkami z konta podstawowego, czyli środkami z rozliczonych transakcji sprzedaży, lub blokując środki nierozliczone korzystając z Aneksu Pożyczka.

Jak złożyć zapis?

Jeżeli nie jesteś klientem DM BDM

W celu złożenia zapisu na obligacje PCC Rokita, Inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis.

Dla inwestorów posiadających rachunek w innym biurze - zapis tylko w Punkcie Obsługi Klienta.

1. Wykonaj przelew

numer: 10 1240 4142 1111 0000 4823 0490
prowadzony przez: Pekao SA O/ Bielsko-Biała
na rzecz: Dom Maklerski BDM S.A.

imię, nazwisko, PESEL/REGON z dopiskiem "wpłata na akcje/obligacje (nazwa spółki)"

W chwili składania zapisu na akcje/obligacje wpłata powinna być zaksięgowana na koncie DM BDM S.A

2. Złóż zapis

Odwiedź Punkt Obsługi Klienta i złóż zapis wraz z dyspozycją deponowania.

 

Zachęcamy do otwarcia specjalnego rachunku inwestycyjnego BDM Obligacje, którego otwarcie i prowadzenie jest całkowicie darmowe. Możesz już teraz złożyć wniosek o jego otwarcie

Jesteś klientem DM BDM
 1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

 • dyspozycje nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> w polu WALOR należy wybrać ROKITA FA następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżące i powinien mieć status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

BDM Mobile

 • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję Zlecenia >> Nowe IPO >> przytrzymać ROKITA FA,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny w funkcji Zlecenia i mieć status „WYS”,

BDM onLine Professional

 • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Rachunek inwestycyjny >> Nowe zlecenie IPO >> w polu WALOR należy wybrać ROKITA FA 
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny poprzez opcję w menu Rachunek inwestycyjny >>  Zlecenia Online >> i posiadać status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

Masz pytanie? Zostaw kontakt

* - pola wymagane

Nota Prawna

ZASTRZEŻENIE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy VI Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 25 czerwca 2018 roku, Aneksy i Komunikaty Aktualizujące do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii FA opublikowane dnia 10 kwietnia 2019 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl.
Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Wróć