Inwestycje różnią się od siebie, niektóre z nich wymagają szczególnych rachunków. Całkowicie darmowy rachunek inwestycyjny, dedykowany najbardziej wymagającym klientom, pozwala na korzystanie ze wszystkich narzędzi obserwacji rynku oferowanych przez DM BDM S.A. 

Żeby otworzyć prestiżowy rachunek BDM VIP i bezpłatnie z niego korzystać musisz posiadać na rachunkach inwestycyjnych aktywa w wysokości min. 1 000 000 zł lub zawierać transakcje, w wyniku których wartość prowizji za poprzedni miesiąć wyniosła min. 5000 zł.

Dlaczego my

Jesteśmy brokerem o ugruntowanej pozycji, funkcjonującym na rynku kapitałowym od 1993 roku. Działamy na podstawie zezwoleń i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejny raz z rzędu jesteśmy laureatem konkursu Byki i niedźwiedzie. Cechuje nas indywidualnie podejście do każdego klienta.

Dodatkowe opcje

Odroczony Termin Płatności (OTP)

Możliwość zakupu papierów wartościowych z WIG-u 20, mWIG-u 40 oraz obligacji Skarbu Państwa z 30% udziałem środków własnych. Pozostałą wartość zlecenia pokrywa BDM S.A., odraczając termin zapłaty do dnia rozliczenia transakcji w KDPW tj. D+2. Aktywnym Klientom umożliwiamy zakup nawet przy zerowym udziale środków własnych.

 • krótkookresowy nieoprocentowany kredyt na zakup papierów wartościowych
 • inwestowanie bez zaangażowania całości środków własnych
 • możliwość zawierania transakcji odwrotnych w odstępie kilku minut
 • informacja na temat aktualnego zobowiązania z tytułu OTP w systemie BDM onLine.

Aneks pożyczka

To możliwość wypłaty nierozliczonych należności z KDPW tj D+2, pochodzących ze sprzedaży instrumentów finansowych

 • wypłata nierozliczonej gotówki,
 • możliwość wykorzystania środków na zakup kontraktów terminowych,
 • opłacenie zobowiązania OTP,
 • uruchomienie transzy pożyczki z aplikacji BDM onLine.

Opcje notowań

 • dowolność konfiguracji tabel i okien w celu dostosowania programu do własnych preferencji graficznych
 • możliwość szybkiego i łatwego składania, anulowania i modyfikowania zleceń w wielu kanałach dostepu np. z notowań
 • wycena rachunku w oparciu o bieżące kursy

Jak założyć rachunek?


Elektronicznie
 

Korespondencyjnie
 

W Punkcie Obsługi Klienta
 

Podstawowe opłaty

Kliknij aby rozwinąć
Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
(pobierana w przypadku niespełnienia warunków Aneksu VIP)
199 zł 
Wymiana nowej koperty z hasłem jednorazowym 9,95 zł
Prowizja od akcji* 0,39 % nie mniej niż 5,95 zł
Prowizja od kontraktów na indeksy* 9,90 zł za kontrakt
Prowizja od obligacji* 0,19 % nie mniej niż 5,95 zł
Prowizja od opcji* 1,99 % wartości premii nie mniej niż 1,95 zł

*wszystkie prowizje ustalane są indywidualnie 

Informacja o ryzyku

DM BDM S.A. informuje, że inwestycje w instrumenty finansowe zawsze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem Twoich inwestycji.