* - pola wymagane

Dom Maklerski BDM SA, w celu poprawnej obsługi zgłoszenia przesłanego w formularzu kontaktowym „Napisz do nas”, pozyskuje od zainteresowanych osób dane wskazane w polach formularza. Dane będą wykorzystane do prawidłowej realizacji przesłanego zgłoszenia.
W przypadku, gdy zaznaczona została dodatkowo zgoda nr 2 dane mogą być wykorzystane w celu przesyłania informacji handlowych do czasu odwołania zgody.