?

Dane osobowe

?

Akceptuję fakt, że administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu jest Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zwany dalej BDM SA. Osobie przekazującej dane za pośrednictwem niniejszego formularza przysługuje prawo wglądu do tych danych jak również ich poprawiania. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej obsługi przesłanego zgłoszenia i/lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.