Proponujemy pełen zakres funduszy zarządzanych przez tak renomowane Towarzystwa jak PZU TFI oraz TFI Skarbiec. W zależności od wybranego rodzaju funduszu,  inwestujesz pośrednio w akcje, papiery dłużne, surowce, nieruchomości i inne instrumenty notowane na rynku polskim, europejskim czy  amerykańskim.