Generali TFI, z aktywami na poziomie 17 mld PLN. Oferta zawiera ponad 20 subfunduszy otwartych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, dostosowanych do preferencji różnych inwestorów. 

Prezentacja funduszy
Prospekty
Kluczowe informacje dla inwestorów
Tabela Opłat