Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest jednym z największych Towarzystw w Polsce. Pod względem wartości zarządzanych aktywów zgromadziło w kwietniu 2016 r. ponad 28 mld zł. Cel jaki przyświeca TFI to jak najbardziej efektywne zarządzanie pozostawionymi przez inwestorów środkami. Niezależnie od profilu inwestora (indywidualny czy instytucjonalny) w ofercie TFI znaleźć można produkty o odpowiedniej strategii inwestycyjnej.

Uwaga: 

Dom Maklerski BDM S.A. informuje o zakończeniu obsługi klientów funduszy zarządzanych przez TFI PZU z dniem 31.05.2019 r.

Prezentacja funduszy
Prospekty
Kluczowe informacje dla inwestorów
Tabela Opłat