Fundusze inwestycyjne OPERA TFI to szeroki wachlarz strategii inwestycyjnych. Swoim zakresem obejmują zarówno bony skarbowe i obligacje, fundusze stabilnego wzrostu i polskie oraz zagraniczne akcje. TFI OPERA to oferta dla inwestorów z każdego sektora rynku. Fundusze Inwestycyjne OPERA spełnią wszelkie potrzeby i zapewniają akceptowalny profil zysku i ryzyka.

Uprzejmie informuję, iż z dniem 21 stycznia 2019 roku uległa zmianie nazwa subfunduszy 

Dotychczasowa nazwa subfunduszu

Nowa nazwa subfunduszu

Optimum Gotówkowy

Optimum Konserwatywny

Novo Gotówkowy

Novo Konserwatywny Oszczędnościowy

Prezentacja funduszy
Prospekty
Kluczowe informacje dla inwestorów
Tabela opłat