Informujemy, że Zarząd BDM chcąc dostosować ofertę BDM do zmieniających się potrzeb klientów, w wyniku przeprowadzonych wewnętrznych analiz, podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi oraz skoncentrowaniu się na rozwoju innych obszarów wspierających decyzje inwestycyjne klientów. Dlatego informujemy, że rozpoczynamy proces wygaszenia usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Naszą intencją jest zaprzestanie świadczenia usługi do 20 lipca 2022 roku.
Zestawienie Gazety Giełdy Parkiet produktów akcyjnych Asset Management (wydanie 31 lipca 2021 r.)
Stopa zwrotu (netto)
Nazwa produktu YTD 1 mc 3 mc 6 mc 12 mc 24 mc 36 mc 60 mc
Strategia Akcyjna -11,50% -3,31% -13,74% -11,53% -26,99% 11,87% -13,99% -
Strategia Zrównoważona -1,83% -1,15% -2,20% -1,90% -5,75% -7,85% -7,74% -24,04%

Stopa zwrotu na dzień 30-06-2022

Zastrzeżenia: Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości. Pokazywane przez BDM historyczne odczyty służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i w żadnym wypadku nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Dane obrazują średnie, ważone aktywami stopy zwrotu netto ze wszystkich portfeli wchodzących w danym dniu w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym. Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend. Dane nie uwzględniają podatków, dla których BDM nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Dodatkowo szeregi czasowe uwzględniają symulację rezerw związanych z opłatą stałą i zmienną związaną z usługą zarządzania. Portfele wchodzące  w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres historyczny, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych.

Komentarze zarządzających

Historia komentarzy

Wygaszenie usługi Zarządzanie aktywami

Informujemy, że Zarząd BDM chcąc dostosować ofertę BDM do zmieniających się potrzeb klientów, w wyniku przeprowadzonych wewnętrznych analiz, podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi oraz skoncentrowaniu się na rozwoju innych obszarów wspierających decyzje inwestycyjne klientów. Dlatego informujemy, że rozpoczynamy proces wygaszenia usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Naszą intencją jest zaprzestanie świadczenia usługi do 20 lipca 2022 roku.

Więcej...

Masz więcej pytań? Napisz, zadzwoń.