Proponujemy Ci inwestowanie na rynku papierów wartościowych poprzez powierzenie aktywów do zarządzania profesjonalistom. Eliminujemy konieczność angażowania własnego czasu w analizę spółek i rynków. Powierzając aktywa do zarządzania ekspertom DM BDM S.A., możesz osiągnąć wyższe zyski od tych uzyskiwanych z tradycyjnych lokat bankowych. Jeśli posiadasz wolne środki i zainteresowany jesteś efektywną formą pomnażania pieniędzy zespół profesjonalistów DM BDM S.A. pomoże Ci w tym.

W zależności od Twoich indywidualnych preferencji inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka proponujemy zarówno bezpieczne formy inwestycyjne tj. portfel bezpieczny oraz stabilny jak i portfele charakteryzujące się określonym stopniem ryzyka czyli portfele: zrównoważony, fundamentalny, agresywny i niepubliczny. Proponujemy również portfel indywidualny umożliwiający wykorzystanie własnej strategii inwestycyjnej.

Zarządzaniem aktywami Klientów w naszym biurze zajmują się licencjonowani doradcy inwestycyjni przy wykorzystaniu całej swojej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Prowadzenie polityki inwestycyjnej, dobór odpowiedniej strategii, a także podejmowanie w imieniu Klientów decyzji inwestycyjnych dokonywane jest z myślą o maksymalizacji stopy zwrotu, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mogących mieć wpływ na jej wysokość. Z Wydziałem Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi współpracuje Wydział Analiz, zatrudniający wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę analityków.

Oferta produktowa skierowana jest również do Klientów, którzy zawarli lub zamierzają zawrzeć z DM BDM S.A. umowy IKE. Minimalna wartość portfela dla wszystkich modeli wynosi 50 000 PLN.

W przypadku przekazania do zarządzania aktywów gromadzonych w ramach zawartej przez Klienta z DM BDM S.A. S.A. umowy IKE, minimalna wartość portfela uprawniająca do zawarcia umowy o zarządzanie portfelem wynosi 10 000 PLN.

Zobacz jakie modele portfela obejmuje oferta: