BDM zapewnia kompleksową ofertę strategii inwestycyjnych. Ściśle współpracując z naszymi klientami, staramy się kształtować najbardziej odpowiednie rozwiązania dla ich potrzeb inwestycyjnych. Poprzez powierzenie aktywów w zarządzanie Klienci BDM eliminują konieczność angażowania własnego czasu w szczegółową analizę spółek czy rynków.

Wierzymy, że powierzając aktywa do zarządzania ekspertom BDM, możliwe jest osiągnięcie stóp zwrotu przewyższających inne alternatywne formy lokowania aktywów. W zależności od Twoich indywidualnych preferencji inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka proponujemy szeroki wachlarz usług zarządzania aktywami.

Zarządzaniem aktywami Klientów w naszym biurze zajmują się licencjonowani doradcy inwestycyjni przy wykorzystaniu całej swojej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Prowadzenie polityki inwestycyjnej, dobór odpowiedniej strategii, a także podejmowanie w imieniu Klientów decyzji inwestycyjnych dokonywane jest z myślą o maksymalizacji stopy zwrotu, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mogących mieć wpływ na jej wysokość.

Specjalna oferta produktowa skierowana jest również do Klientów, którzy zawarli lub zamierzają zawrzeć z BDM umowy IKE. W przypadku przekazania do zarządzania aktywów gromadzonych w ramach zawartej przez Klienta z BDM umowy IKE.

Maciej Bobrowski – Dyrektor Wydziału Zarządzania
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji w BDM (2008-2018)
Analityk rynku akcji w BDM (2005-2008)

Wyróżnienia za wyniki pracy:

Czterokrotny zdobywca nagrody „Byki i Niedźwiedzie” przyznawanej przez GG Parkiet
w kategorii „Analityk fundamentalny” w latach 2014, 2015, 2016, 2017.

 

Kontakt z Wydziałem Zarządzania: asset@bdm.pl