Kwartalnie krocząco

 

  IV-16 I-17 II-17 III-17 IV-17 I-18 II-18 III-18
Bezpieczny -0,21% 0,81% 1,11% 0,95% 1,36% 0,82% -0,76% 0,57%
Stabilny 3,38% 1,69% 0,73% 1,68% 0,88% -0,57% -2,31% 0,90%
Zrównoważony 2,61% 7,32% 0,06% -2,99% -3,12% -0,66% -6,21% -0,15%
Fundamentalny 2,80% 11,23% -0,82% -6,75% -9,06% -3,66% -10,74% -1,67%
Agresywny 3,58% 12,04% -0,29% -5,19% -7,86% -1,62% -11,11% -3,80%

Roczne stopy zwrotu

  2013 2014 2015 2016 2017
Bezpieczny 3,04% 4,29% 0,44% 1,90% 4,30%
Benchmark1 2,70% 2,25% 1,58% 1,61% 1,65%
Stabilny 2,73% 1,13% -1,26% 7,59% 5,08%
Benchmark2 1,73% 1,67% -0,55% 1,93% 4,12%
Zrównoważony 4,68% -0,78% -4,19% 8,71% 0,92%
Benchmark3 -1,20% -0,07% -6,94% 2,87% 11,53%
Fundamentalny 3,64% -6,57% 1,38% 13,41% -6,45%
Benchmark4 -7,04% 3,54% -19,72% 4,77% 26,35%
Agresywny 3,49% -8,06% -1,38% 6,36% -2,41%
Benchmark4 -7,04% 3,54% -19,72% 4,77% 26,35%

1 - WIBID 1-roczny (Y)
2 - 0,9 * WIBID 1Y + 0,1 * WIG20
3 - 0,6 * WIBID 1Y + 0,4 * WIG20
4 - WIG-20