Wyniki Strategii Akcyjnej

(aktualizacja 14 maja 2019 r.)

Kwartalne stopy zwrotu

  IV-16 I-17 II-17 III-17 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18
Akcyjna nowa strategia - wyniki od listopada 2018 roku 4,49%
Zrównoważona 2,61% 7,32% 0,06% -2,99% -3,12% -0,66% -6,21% -0,15% -1,74%
Stabilna 3,38% 1,69% 0,73% 1,68% 0,88% -0,57% -2,31% 0,90% 0,78%
Bezpieczna -0,21% 0,81% 1,11% 0,95% 1,36% 0,82% -0,76% 0,57% 0,75%

Roczne stopy zwrotu

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akcyjna nowa strategia - wyniki od listopada 2018 roku 4,49%
Benchmark   -8,58%
Zrównoważona 4,68% -0,78% -4,19% 8,71% 0,92% -8,58%
Benchmark -1,20% -0,07% -6,94% 2,87% 11,53% -2,01%
Stabilna 2,73% 1,13% -1,26% 7,59% 5,08% -1,23%
Benchmark 1,73% 1,67% -0,55% 1,93% 4,12% 0,74%
Bezpieczna 3,04% 4,29% 0,44% 1,90% 4,30% 1,39%
Benchmark 2,70% 2,25% 1,58% 1,61% 1,65% 1,65%


Informacja dodatkowa:

Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości.

Są to średnie, ważone aktywami stopy zwrotu brutto ze wszystkich portfeli wchodzących w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym.

Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend; nie uwzględniają określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których BDM nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od indywidualnej sytuacji klienta.