1
2
3
4
5
6

Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o:

?

Podstawowe dane

?

Dane osobowe

?
?
?
?

Adres zamieszkania

Administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), jest Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zwany dalej BDM SA. Osobie przekazującej dane za pośrednictwem poniższego formularza przysługuje prawo wglądu do tych danych jak również ich poprawiania. Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wyżej wskazane warunki nie wypełniaj formularza. Zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta.