Obowiązek dematerializacji akcji i wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy spółki

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) oraz z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonała radykalnej zmiany Kodeksu spółek handlowych, m. in. powołując do życia nową spółkę kapitałową - prostą spółkę akcyjną oraz nakładając obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki do zewnętrznych podmiotów przez wszystkie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne.

W myśl nowych przepisów akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu (obowiązek dematerializacji) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy spółek prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, bank powierniczy albo w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Podmiot do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki powinien zostać wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przy zakładaniu nowej spółki podmiot ten musi być wskazany w akcie założycielskim spółki.

Spółki publiczne, które nie zarejestrowały w KDPW wszystkich serii akcji będą musiały dokonać ich rejestracji w 2020 roku. Przy rejestracji konieczna jest współpraca z pośrednikiem rejestracyjnym - domem maklerskim będącym bezpośrednim uczestnikiem KDPW. Jeśli akcjonariusz nie wskaże emitentowi rachunku papierów wartościowych w celu zapisania rejestrowanych akcji w KDPW, konieczne będzie skorzystanie z usługi rejestru sponsora emisji.

Ważne daty graniczne

  1. 1 stycznia 2020 r. - obowiązek posiadania przez wszystkie spółki zgłoszonej do KRS strony internetowej z wydzieloną podstroną do komunikacji z akcjonariuszami w zakresie wymaganym przez prawo lub statuty spółek.
  2. 1 marca 2020 r. - wybór i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy
    (w przypadku prostej spółki akcyjnej).

  3. 30 czerwca 2020 r. - wybór i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy
    (w przypadku spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej).
  4. 30 czerwca 2020 r. - spółki są zobligowane do dokonania odpowiednich zmian w statutach i pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Dlaczego Dom Maklerski BDM S.A.?

Prowadzimy depozyty akcji nieprzerwanie od ponad 20 lat. Świadczymy tę usługę dla ponad 150 podmiotów. Mamy doświadczenie w obsłudze spółek mających nawet 70 tys. akcjonariuszy. Dysponujemy nowoczesnym systemem informatycznym. Nasi pracownicy wykorzystają swoje doświadczenie, żeby sprawnie przeprowadzić proces dematerializacji akcji.

Oferta Domu Maklerskiego BDM S.A.

Dla spółek niepublicznych oferujemy kompleksowe usługi wdrożenia i prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w oparciu o doświadczonych pracowników i nowoczesny system informatyczny. W razie potrzeb na etapie wdrożenia oferujemy przy współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, doradztwo w zakresie niezbędnych zmian korporacyjnych i ewentualnych restrukturyzacji akcjonariatu.

Dla spółek publicznych oferujemy usługi pośrednika rejestracyjnego oraz usługi prowadzenia rejestru sponsora emisji w związku z rejestracją akcji w KDPW

Dom Maklerski BDM S.A. przewiduje możliwość zawarcia warunkowej umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy spółki, która wejdzie w życie z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie spółki stosownej uchwały w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy spółki. Taki tryb działania pozwoli dokonać wielu czynności organizacyjnych związanych z wdrożeniem Rejestru Akcjonariuszy spółki przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Potrzebujesz rejestru? Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie ofertę.

Dom Maklerski BDM S.A., w celu poprawnej obsługi zgłoszenia przesłanego w formularzu kontaktowym „Napisz do nas”, pozyskuje od zainteresowanych osób dane wskazane w polach formularza. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przesłanego zgłoszenia.
Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wskazane warunki nie wypełniaj formularza.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z naszą Infolinią 800 312 124 lub odwiedzenia jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta
.

* - pole wymagane