Od kilkunastu lat świadczymy usługi dla Spółek prywatnych. Pierwsze doświadczenia zdobywaliśmy przy realizacji Programu Powszechnej Prywatyzacji i od tej pory nieprzerwanie świadczymy w tym zakresie usługi.

Sprawdź nasze usługi na rzecz spółek niepublicznych:

 • przyjmujemy papiery wartościowe do depozytu i je przechowujemy oraz wydajemy imienne zaświadczenia depozytowe (druk akcji lub odcinków zbiorowych w przypadkach koniecznych),
 • prowadzimy księgi akcyjne emitenta na jego zlecenie,
 • prowadzimy ewidencję obligacji,
 • prowadzimy niepubliczną emisję papierów wartościowych,
 • kompleksowo obsługujemy w zakresie prowadzenia zapisów na akcje nowej emisji,
 • przyjmujemy do depozytu akcje nowej emisji,
 • obsługujemy wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy,
 • przygotowujemy akcje do przeniesienia do KDPW w przypadku upublicznienia,
 • podejmujemy wszystkie inne czynności w zakresie obsługi akcjonariuszy: rejestracja przeniesienia praw z akcji na podstawie umowy cywilno-prawnej, dokonywanie blokad akcji itp.,
 • wydajemy zaświadczenia pod WZA,
 • przeprowadzamy wykup akcji pracowniczych na rzecz inwestora,
 • przeprowadzamy kompleksową obsługę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z art. 418 k.s.h na podstawie uchwały WZA,
 • pośredniczymy w transakcjach kupna i sprzedaży akcji (pośrednictwo biura maklerskiego zwalnia od obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych).