Animator Rynku to Biuro Maklerskie będące członkiem Giełdy. Może to być również inny podmiot działający za pośrednictwem członka Giełdy, który zobowiązuje się do podtrzymywania płynności obrotu instrumentami finansowymi. Dokonuje tego poprzez wystawianie w imieniu własnym na rachunek własny zleceń kupna i sprzedaży. Animator działa na podstawie umowy z Giełdą (animator rynku) lub Emitentem instrumentu finansowego (animator emitenta).

Umowy określają szczegółowe zasady działania animatora, między innymi:

 • spread tj. różnicę pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży wystawianymi przez animatora,
 • wielkość oferty po każdej stronie arkusza zleceń,
 • czas, w którym zlecenia animatora powinny znajdować się w arkuszu zleceń,
 • limit dziennego zaangażowania animatora.

Jakie są korzyści dla Emitenta:

 • zwiększenie płynności obrotów instrumentami finansowymi, co jest jednym z ważniejszych kryteriów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez Inwestorów,
 • spełnienie obowiązków wynikających z regulacji GPW w przypadku spółek notowanych na NewConnect,
 • poprawa wizerunku Spółki.

Co nas wyróżnia jako Animatora Rynku i Emitenta::

 • wieloletnie doświadczenie w animowaniu różnych instrumentów notowanych na Giełdzie,
 • gwarantujemy zapełnienie arkusza zleceń w przypadku braku innych uczestników na rynku,
 • wystawiamy zlecenia z dłuższym terminem ważności tak, że arkusz zleceń zapełniony jest już przed rozpoczęciem notowań,
 • zawieramy transakcje otwierające rynek, w sytuacjach kiedy instrument będący przedmiotem animowania nie może się otworzyć,
 • do animowanych akcji przypisany jest makler który za pośrednictwem terminala giełdowego zajmuje się obsługą tylko kilku spółek giełdowych,
 • minimalizujemy spready między ofertami kupna i sprzedaży, które maksymalnie wynoszą 5%,
 • minimalne oferty kupna i sprzedaży na rynku podstawowym kształtują się na poziomie 7.500 – 10.000 zł, a na rynku NewConnect na poziomie 500 zł - 2.500 zł.

Sprawdź jakie mamy doświadczenie:

Udziały w rynku w 2012 r.:

 • udział w rynku New Connect jako animator rynku – 44% (187 spółek na 429),
 • udział w rynku Catalyst jako animator rynku obligacji – 13% (30 serii obligacji na 239),
 • udział w rynku podstawowym jako animator rynku – 8% (33 spółki na 438).

Udziały w rynku w 2013 r.:

 • udział w rynku New Connect jako animator rynku – 48% (214 spółek na 444),
 • udział w rynku Catalyst jako animator rynku obligacji – 16% (49 serii obligacji na 310),
 • udział w rynku podstawowym jako animator rynku – 8% (34 spółki na 450 ).

Udziały w rynku w 2014 r.:

 • udział w rynku New Connect jako animator rynku – 48% (208 spółek na 430),
 • udział w rynku Catalyst jako animator rynku obligacji – 14% (54 serii obligacji na 376),
 • udział w rynku podstawowym jako animator rynku – 9% (43 spółki na 471 ).

Udziały w rynku w 2015 r.:

 • udział w rynku New Connect jako animator rynku – 49% (204 spółek na 418),
 • udział w rynku Catalyst jako animator rynku obligacji – 14% (41 serii obligacji na 375),
 • udział w rynku podstawowym jako animator rynku – 11,6% (51 spółki na 440 ).

Udziały w rynku w 2016 r.:

 • udział w rynku New Connect jako animator rynku – 51% (206 spółek na 406),
 • udział w rynku Catalyst jako animator rynku obligacji – 9% (35 serii obligacji na 385),
 • udział w rynku podstawowym jako animator rynku – 11% (55 spółki na 487).

Udziały w rynku w 2017 r.:

 • udział w rynku New Connect jako animator rynku – 48% (197 spółek na 408),
 • udział w rynku Catalyst jako animator rynku obligacji – 10% (39 serii obligacji na 410),
 • udział w rynku podstawowym jako animator rynku – 11% (55 spółki na 482).

Dodatkowo animujemy jako animator rynku: 19 serii kontraktów terminowych.