Prestiż spółki i wygoda inwestorów

Animator Rynku podtrzymuje płynności obrotu instrumentami finansowymi. Dokonuje tego poprzez wystawianie w imieniu własnym na rachunek własny zleceń kupna i sprzedaży. Animator działa na podstawie umowy z Giełdą (animator rynku) lub Emitentem instrumentu finansowego (animator emitenta).

Ważne parametry umowy

 • spread tj. różnicę pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży wystawianymi przez animatora,
 • wielkość oferty po każdej stronie arkusza zleceń,
 • czas, w którym zlecenia animatora powinny znajdować się w arkuszu zleceń,
 • limit dziennego zaangażowania animatora.

Jakie są korzyści dla Emitenta

 • zwiększenie płynności obrotów instrumentami finansowymi, co jest jednym z ważniejszych kryteriów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez Inwestorów,
 • spełnienie obowiązków wynikających z regulacji GPW w przypadku spółek notowanych na NewConnect,
 • poprawa wizerunku Spółki.

Co nas wyróżnia?

 • wieloletnie doświadczenie w animowaniu różnych instrumentów notowanych na Giełdzie,
 • gwarantujemy zapełnienie arkusza zleceń w przypadku braku innych uczestników na rynku,
 • wystawiamy zlecenia z dłuższym terminem ważności tak, że arkusz zleceń zapełniony jest już przed rozpoczęciem notowań,
 • zawieramy transakcje otwierające rynek, w sytuacjach kiedy instrument będący przedmiotem animowania nie może się otworzyć,
 • do animowanych akcji przypisany jest makler, który osobiście kreuje szereg ofert,
 • minimalizujemy spready między ofertami kupna i sprzedaży, które maksymalnie wynoszą 5%,
 • minimalne oferty kupna i sprzedaży na rynku podstawowym kształtują się na poziomie 7.500 - 10.000 zł, a na rynku New Connect na poziomie 500 zł - 2.500 zł.

Nasze doświadczenie

Złote Byki GPW 2022 - Już po raz siódmy otrzymaliśmy statuetkę „złotego byka” przyznaną przez Zarząd Giełdy w kategorii najaktywniejszego animatora na rynku New Connect.

Udziały w rynku w 2022 r.

 • udział w rynku New Connect jako animator rynku – 50% (190 spółek na 379),
 • udział w rynku Catalyst jako animator rynku obligacji – 16% (40 serii obligacji na 244),
 • udział w rynku podstawowym jako animator rynku – 12% (53 spółki na 415).

Dodatkowo animujemy jako animator rynku: 21 serii kontraktów terminowych.

Udział 2021
 • udział w rynku New Connect jako animator rynku – 52% (191 spółek na 365),
 • udział w rynku Catalyst jako animator rynku obligacji – 8% (23 serii obligacji na 280),
 • udział w rynku podstawowym jako animator rynku – 11% (49 spółki na 428).
Nasi klienci