Dom Maklerski BDM S.A. posiada duże doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji emisji obligacji. Poniżej prezentujemy wybrane, zrealizowane przez nas emisje.

Projekty zrealizowane przez DM BDM

 

https://www.kruk.pl/ KRUK S.A.
Oferty obligacji 2013-2024
Organizator publicznych emisji

1 238,4 mln zł

34,0 mln eur

PCC Rokita S.A.
Oferty obligacji 2011-2023
Organizator prywatnych i publicznych emisji
540,7 mln zł
PragmaGO S.A. (wcześniej Pragma Faktoring S.A.)
Oferty obligacji 2011-2024
Organizator prywatnych i publicznych emisji
430,8 mln zł

 

Pozostałe projekty zrealizowane przez DM BDM
PCC Exol S.A.
Oferty obligacji 2016-2020
Organizator publicznych emisji
115,0 mln zł
Voxel S.A.
Oferty obligacji 2012-2021
Organizator prywatnych emisji
79,0 mln zł
VEHIS FIN1 Sp. z o.o.
Oferta obligacji 2021
Organizator prywatnej emisji
10,0 mln zł
Fabryka Domów Spomet S.A.
Oferta obligacji 2020
Organizator prywatnej emisji
  2,8 mln zł
NPL Nova S.A. (wcześniej Pragma Inkaso)
Oferty obligacji 2010-2018
Organizator prywatnych emisji
52,1 mln zł
Metropolis S.A.
Oferty obligacji 2015-2016
Organizator prywatnych emisji obligacji
  8,0 mln zł
SKOK
Oferta obligacji 2014
Organizator prywatnej emisji
50,0 mln zł
Gminy Gminy
Oferty obligacji komunalnych 2013-2021
Organizator prywatnych emisji
188,1 mln zł
Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
Oferty obligacji 2012-2013
Organizator prywatnych emisji
40,0 mln zł
Murapol S.A.
Oferty obligacji 2009-2010
Organizator prywatnych emisji
13,0 mln zł
Metropolis S.A.
Oferta obligacji 2008
Organizator prywatnej emisji
14,0 mln zł

Konsorcja dystrybucyjne, w których udział brał DM BDM

Ronson Development SE
Publiczna oferta obligacji 2024
60,0 mln zł
Cavatina Holding S.A.
Publiczne oferty obligacji 2022 - 2023
214,5 mln zł
4,4 mln eur
Victoria Dom S.A.
Publiczna oferta obligacji 2023
100,0 mln zł
Echo Investment S.A.
Publiczna oferta obligacji 2022-2023
75,0 mln zł
Marvipol Development S.A.
Publiczne oferty obligacji 2022 - 2023
160,5 mln zł
Dekpol S.A.
Publiczne oferty obligacji 2021 i 2023
95,0 mln zł
Develia S.A.
Publiczna oferta obligacji 2022
15,4 mln zł
MCI Capital ASI S.A.
Publiczne oferty obligacji 2021-2022
95,7 mln zł