W chwili obecnej nie prowadzimy publicznej oferty sprzedaży obligacji. Jeżeli jesteś zainteresowany nowymi ofertami publicznymi obligacji zapisz się na nasz obligacyjny newsletter.

Dom Maklerski BDM S.A. posiada duże doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji emisji obligacji. Poniżej prezentujemy wybrane, zrealizowane przez nas emisje.

2011 - 2019 KRUK S.A.
Publiczna oferta obligacji korporacyjnych seria T1, W1, W2, AB1, AB2, AB3, AB4, AF1,
AG1, AG2 i AJ1 - 478,3 mln PLN
Doradca finansowy, oferujący
2011 - 2019 PCC Rokita S.A.
Prywatna oraz publiczna oferta obligacji korporacyjnych - 457,8 mln PLN
Doradca finansowy, oferujący
2011 - 2018 Pragma Faktoring S.A.
Prywatna emisja obligacji korporacyjnych - 208 mln PLN
Doradca finansowy, oferujący
Pozostałe emisje obligacji
2016-2017 PCC Exol S.A.
Doradca finansowy i oferujący przy publicznej ofercie obligacji korporacyjnych
serii A1, A2 oraz B1 - 70 mln PLN
2010-2017 Pragma Inkaso
Doradca finansowy i oferujący przy prywatnej ofercie obligacji korporacyjnych - 44,5 mln PLN
doradca finansowy, oferujący
2012-2017 Voxel S.A.
Prywatna oraz publiczna oferta obligacji korporacyjnych serii B, C ,D, E, F, G oraz H - 69 mln PLN
doradca finansowy, oferujący
2012-2016 Metropolis S.A.
Doradca finansowy i oferujący przy prywatnej ofercie obligacji serii A i B - 8 mln PLN
2014 SKOK S.A.
Prywatna oferta obligacji spółdzielczych - 50 mln PLN
Doradca finansowy, oferujący
2013   Gmina Mrągowo
Prywatna oferta obligacji komunalnych - 1,5 mln PLN
doradca finansowy, oferujący
2012-2013 Pragma Inwestycje S.A.
Prywatna oferta obligacji korporacyjnych - 40 mln PLN
doradca finansowy, oferujący
2009-2010 Murapol S.A.
Prywatna emisja obligacji korporacyjnych - 13 mln PLN
doradca finansowy, oferujący
2008 Metropolis S.A.
Prywatna emisja obligacji - 14 mln PLN
doradca finansowy, oferujący
2007

Kruk S.A.
Prywatna emisja obligacji - 16,5 mln PLN
doradca finansowy, oferujący