Centrala

ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 338 128 440

Infolinia 800 312 124 czynna od 7:45 do 18:00

Biuro Zarządu

Dyrektor: Ilona Kumorek
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 338 128 440

Wydział Marketingu

Dyrektor: Małgorzata Wojtowicz
ul. 3 Maja 23,
40-096 Katowice
tel.: 322 081 401

Dział Usług Internetowych

ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 800 312 124
tel.: 338 128 440

Wydział Bankowości Inwestycyjnej

Dyrektor: Marcin Nowak
ul. 3 Maja 23, 40-096 Katowice
tel.: 322 081 401

Wydział Sprzedaży

Dyrektor: Władysław Kraus
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała
tel.: 338 128 440

Wydział Obsługi Spółek Niepublicznych

Dyrektor: Justyna Kwasiżur
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała
tel.: 338 128 492

Wydział Analiz i Informacji

Dyrektor: Maciej Bobrowski
ul. 3 Maja 23, 40-096 Katowice
tel.: 322 081 412

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dyrektor: Agnieszka Grajcarek
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 338 128 440

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Stankiewicz

Możesz również skorzystać z ogólnego formularza kontaktowego. Wskaż na początku treści prośbę o przekazanie wiadomości do IOD.