Dom Maklerski BDM S.A.  to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego świadczącym usługi m.in. w następujących segmentach rynku:

  • działalność brokerska,
  • zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
  • bankowość inwestycyjna,
  • doradztwo inwestycyjne,
  • usługi analityczne,
  • usługi doradcze.

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42 NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd: Jacek Rachel – Prezes, Tomasz Lalik – Wiceprezes Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości.