To platforma obrotu instrumentami dłużnymi, która została uruchomiona 30 września 2009 r.. System ten ułatwia emitowanie obligacji przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Tworzona i prowadzona jest przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz BondSpot (dawniej: MTS CeTO). Platforma oferuje 4 rynki takie jak:

 • regulowany rynek detaliczny organizowany przez GPW
 • regulowany rynek hurtowy organizowany przez BondSpot (dawne CeTO)
 • ASO detalicznego organizowanego przez GPW
 • ASO hurtowego organizowanego przez BondSpot

Rynek regulowany i ASO udostępniany przez Giełdę Papierów Wartościowych przeznaczony jest dla klientów detalicznych a oferta BondSpot skierowana jest do klientów hurtowych. Rynek obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz listów zastawnych daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego i firmom uzyskanie tańszych pieniądzy na niezbędne inwestycje.
Dzięki tej platformie można wypromować: gminy, powiaty lub przedsiębiorstwa. Można również zwiększyć wiarygodność tych podmiotów.

Dom Maklerski BDM S.A. jest Członkiem Rynku Catalyst oraz Autoryzowanym Doradcą Rynku Catalyst.

Zrealizowane projekty

 • Pragma Inwestycje S.A. seria B
 • Voxel S.A.
 • Pragma Inwestycje S.A. seria A
 • PCC Rokita S.A.
 • Pragma Faktoring S.A.
 • Pragma Inkaso S.A.
 • Obligacje Murapol S.A.

Polecamy również stronę GPW www.gpwcatalyst.pl