Dom Maklerski BDM S.A. powstał w 1993 roku z inicjatywy osób fizycznych zainteresowanych oraz powiązanych z rynkiem kapitałowym. Od tego czasu aktywnie rozszerzał sieć swoich placówek uczestnicząc w procesach konsolidacyjnych oraz otwierając kolejne Punkty Obsługi Klienta. Przeprowadził trzy udane procesy konsolidacyjne, w wyniku których przejął Dolnośląski Dom Maklerski, Południowo Zachodni Dom Maklerski oraz Dom Maklerski Magnus.
W chwili obecnej posiadamy sieć 10 placówek połączonych siecią on-line, które świadczą usługi dla Klientów z całej Polski.

Pełnozakresowe POK BDM SA

Poki-i Godziny pracy Kod Ulica Telefon
Bielsko-Biała 8:00 - 18:00 43-300 ul. Stojałowskiego 27
mapa dojazdu
33 812 84 25
33 812 84 26
33 812 84 44
33 812 84 45
Katowice 8:30 - 17:15 40-096 ul. 3-go Maja 23
mapa dojazdu
32 208 14 15
32 208 14 16
32 208 14 21
32 208 14 19
Kraków 8:30 - 17:15 31-153 ul. Szlak 67 (I Piętro)
mapa dojazdu
12 423 22 21
Lubin 8:30 - 17:15 59-300 M. Skłodowskiej-Curie 7
mapa dojazdu
76 846 67 34
76 846 67 36
Tarnów 8:30 - 17:15 33-100 ul. Krakowska 11a
mapa dojazdu
14 621 30 24
14 621 30 83
14 621 31 86
Tychy 8:30 - 17:15 43-100 Aleja Jana Pawła II 20
mapa dojazdu
32 217 78 76
32 217 78 75
Warszawa 8:30 - 17:15 00-672 ul. Piękna 68
(róg Pięknej - Koszykowej)
mapa dojazdu
22 612 45 45
22 612 46 46

Niepełnozakresowe POK BDM SA

POK, który nie będzie otwarty w pełnych godzinach trwania sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub może być czasowo zamknięty.

Poki-i Godziny pracy Kod  Ulica Telefon
Jastrzębie-Zdrój 9:00 - 17:00 44-335 ul. Łowicka 35
mapa dojazdu
32 471 14 40
Kęty poniedziałek, środa, piątek 8:30 - 16:00
wtorek, czwartek 9:30 - 17:00
32-650 ul. Sobieskiego 16
I piętro 
mapa dojazdu
33 845 07 66
Wrocław 9:00 - 17:00 53-129 ul. Sudecka 74
I piętro pokój 26
mapa dojazdu
71 372 35 40
71 372 35 43
71 344 11 28
Pełnozakresowe Punkty Obsługi Klienta BDM S.A.
  1. otwieranie i zamykanie rachunków inwestycyjnych, podpisywanie umów i aneksów w zakresie usług prowadzonych przez BDM, obsługa pełnomocnictw,
  2. przyjmowanie i realizacja dyspozycji dotyczących rachunków inwestycyjnych,
  3. sprzedaż instrumentów finansowych na rynku pierwotnym, o ile stosowny dokument emisyjny (tj. prospekt emisyjny, memorandum informacyjne itp.) przewiduje sprzedaż instrumentów przez dany POK,
  4. obsługa klientów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi BDM związany jest umową dystrybucyjną,
  5. sprzedaż i dystrybucja produktów i usług pozostałych (innych niż Wydział Sprzedaży) Wydziałów BDM,
  6. przygotowanie dokumentów dotyczących udzielania kredytów przez banki, z którymi BDM zawarł stosowną umowę.