Sprawdź nasz zakres działalności dla klientów instytucjonalnych:

 • Nasz Wydział Obsługi Klientów Instytucjonalnych (WOKI) oferuje kompleksową obsługę krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, takich jak:
  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
  • Fundusze Private Equity itp.
 • pośredniczymy w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym GPW w Warszawie,
 • współpracujemy ze wszystkimi znaczącymi bankami depozytariuszami na polskim rynku,
 • bezpośrednio kontaktujemy się z inwestorami finansowymi co pozwala na działania na rynku pierwotnym w zakresie obsługi ofert publicznych (IPO, SPO) oraz niepublicznych (pre-IPO, Private Placement) zarówno na rynku akcji jak i dłużnym. Organizujemy indywidualne spotkania z Zarządami Spółek, jak również spotkania z analitykami połączone z prezentacją najbardziej interesujących opracowań,
 • realizujemy transakcje pakietowe i redystrybucyjne aktywnie wyszukując kontrpartnera z uwzględnieniem warunków zlecenia. Nasz doświadczony i wykwalifikowany zespół maklerów jest gwarancją sprawnej realizacji zleceń DDM (do dyspozycji maklera) z uwzględnieniem warunków brzegowych (typu VWAP, volume, discretional, OTD).

Zobacz jakie odnieśliśmy sukcesy:

Do najbardziej znaczących sukcesów WOKI należy zaliczyć konsekwentną rozbudowę portfela klientów instytucjonalnych obsługiwanych przez DM BDM S.A.

W zakresie rynku pierwotnego i projektów inwestycyjnych na szczególną uwagę zasługują:

 • zakończona sukcesem subskrypcja w ramach Transzy Instytucjonalnej oferty publicznej spółki Izostal S.A. Debiut spółki został uznany najlepszym debiutem w roku 2011 (28,5 proc. wzrostu kursu na koniec roku 2011),
 • zakończony sukcesem projekt podniesienia kapitału w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do inwestorów finansowych spółki Eko Eksport S.A., późniejszego laureata II edycji Mistrzostw Spółek Giełdowych zorganizowanych przez Puls Biznesu (34 proc. wzrost kursu na koniec 2011),
 • zakończona sukcesem subskrypcja w ramach Transzy Instytucjonalnej oferty obligacji korporacyjnych spółek Pragma Inkaso S.A., Pragma Faktoring S.A. oraz PCC Rokita S.A.,
 • zakończona sukcesem subskrypcja akcji PCC Rokita S.A. o wartości blisko 100 mln zł, w 85% kierowana do inwestorów instytucjonalnych.

Jakie są nasze plany rozwoju:

 • konsekwentnie budujemy pozytywny wizerunek wśród inwestorów instytucjonalnych,
 • stabilny wzrost udziału w obrotach na GPW w Warszawie.