Obowiązek dematerializacji akcji i wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy spółki

Dwie kolejne ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r. (Dz. . 2019 . poz. 1655) oraz z 30 sierpnia 2019 r. (Dz. . z 2019 r. poz. 1798) dokonały radykalnej zmiany Kodeksu spółek handlowych, m. in. powołując do życia nową spółkę kapitałową - prostą spółkę akcyjną oraz nakładając na wszystkie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi.

W myśl nowych przepisów akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu (obowiązek dematerializacji) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski (uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych), bank powierniczy, notariusza (tylko dla prostych spółek akcyjnych) lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Podmiot, który na zlecenie spółki będzie prowadził Rejestr Akcjonariuszy powinien zostać wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przy zakładaniu nowej spółki podmiot ten musi być wskazany w jej akcie założycielskim.

Spółki publiczne, które nie zarejestrowały w KDPW wszystkich serii akcji będą musiały dokonać ich rejestracji do końca lutego w 2021 roku. Przy rejestracji konieczna jest współpraca z pośrednikiem rejestracyjnym - domem maklerskim będącym bezpośrednim uczestnikiem KDPW. Jeśli akcjonariusz nie wskaże emitentowi rachunku papierów wartościowych w celu zapisania rejestrowanych akcji w KDPW, konieczne będzie skorzystanie z usługi rejestru sponsora emisji.

Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji na temat Rejestru Akcjonariuszy i dematerializacji akcji w spółkach SA oraz SKA prezentowanych jest w wygodnej formie Pytań i odpowiedzi.

Przewodnik dla spółek

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem dot. wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy, który przygotowali dla Państwa nasi eksperci. Pobierz przewodnik.

Dlaczego Dom Maklerski BDM S.A.?

Prowadzimy depozyty akcji nieprzerwanie od ponad 20 lat - obecnie świadczymy tę usługę dla ponad 150 podmiotów. Mamy doświadczenie w obsłudze spółek mających nawet 70 tys. akcjonariuszy. Dysponujemy nowoczesnym systemem informatycznym. Dzięki zdobytym kompetencjom i posiadanym zasobom jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić proces dematerializacji akcji, a następnie prowadzić Rejestr Akcjonariuszy.

Oferta Domu Maklerskiego BDM S.A.

Dla spółek niepublicznych oferujemy kompleksowe usługi wdrożenia i prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w oparciu o nowoczesny system informatyczny. Dodatkowo na etapie wdrożenia rejestru akcjonariuszy, przy współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie niezbędnych zmian korporacyjnych.

Dla spółek publicznych oferujemy usługi pośrednika rejestracyjnego oraz usługi prowadzenia rejestru sponsora emisji w związku z rejestracją akcji w KDPW

Dom Maklerski BDM S.A. przewiduje możliwość zawarcia warunkowej umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy spółki, która wejdzie w życie z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie spółki stosownej uchwały w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy spółki. Taki tryb działania pozwoli dokonać wielu czynności organizacyjnych związanych z wdrożeniem Rejestru Akcjonariuszy spółki przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Potrzebujesz rejestru? Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie ofertę.

* - pola wymagane