Czekamy na kandydatury osób które

 • są pełne energii i chęci działania,
 • umieją aktywnie słuchać,
 • chętnie wychodzą z własną inicjatywą,
 • proponują twórcze rozwiązania,
 • potrafią współpracować,
 • pozytywnie podchodzą do zmian i są otwarte na nowe pomysły.

Zasady rekrutacji

 • nadchodzące dokumenty kandydatów analizowane są na bieżąco,
 • jeżeli doświadczenie, wykształcenie, kompetencje kandydata pokrywają się z aktualnymi potrzebami rekrutacyjnymi, kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną,
 • jeżeli doświadczenie, wykształcenie, kompetencje odbiega od profilu poszukiwanego kandydata, dokumenty trafiają do zbioru aplikacji potencjalnych kandydatów.

Ważne zasady

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018 roku poz. 1000). Jeżeli kandydat nie dołączy oświadczenia, wówczas dokumenty nie będą brane pod uwagę w trakcie realizacji procesu rekrutacyjnego i nie zostaną umieszczone w zbiorze aplikacji kandydatów do pracy;
 • DM BDM S.A. uwzględnia dokumenty kandydatów w procesie rekrutacyjnym nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami;
 • aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres: rekrutacja@bdm.pl

Aktualne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Corporate Finance

Miejsce pracy: Katowice (praca stacjonarna)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, finansowe lub pokrewne,
 • znajomość funkcjonowania rynków finansowych,
 • zainteresowanie realizacją projektów z obszaru corporate finance (emisje akcji, emisje obligacji, strukturyzowanie finansowania, wycena spółek, doradztwo przy fuzjach i przejęciach, bankowość inwestycyjna),
 • zainteresowanie realizacją projektów na rynku kapitałowym - GPW, New Connect, Catalyst, rynki zagraniczne,
 • komunikatywność, dokładność i samodzielność,
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średnim,
 • tytuł (lub w trakcie zdobywania) CFA, CIIA, maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • możliwość uczestnictwa w realizacji projektów z zakresu corporate finance, w tym związanych z pozyskaniem kapitału przez spółki na rynku akcyjnym i obligacyjnym
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie podstawowe plus premia) uzależnione od doświadczenia i efektów pracy,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • szkolenia z zakresu corporate finance, współfinansowanie kursów i egzaminów branżowych (makler, doradca, CFA)

Zakres obowiązków:

 • realizacja projektów z zakresu corporate finance

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV wraz podaniem oczekiwanego poziomu wynagrodzenia na adres: wbi@bdm.pl.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018 roku poz. 1000)."

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI INWESTYCYJNYMI

Miejsce pracy: Warszawa, Katowice, Bielsko-Biała

Zakres obowiązków:

 • udział w procesie zarządzania portfelami inwestycyjnymi klientów BDM;
 • współpraca przy wprowadzaniu nowych koncepcji produktowych w obszarze usługi zarządzania;
 • prace związane ze sporządzaniem prognoz finansowych i wycen dla wybranych spółek;
 • tworzenie i utrzymywanie narzędzi monitorowania efektywności i ryzyka w usłudze zarządzania;
 • analiza rynku asset management oraz funduszy inwestycyjnych.

Czego oczekujemy:

 • licencji doradcy inwestycyjnego lub zdanego egzaminu na doradcę inwestycyjnego;
 • praktycznej znajomości rynku kapitałowego i rynku funduszy inwestycyjnych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • samodzielności, inicjatywy i dobrej organizacji pracy;
 • wysokiej kultury osobistej i komunikatywności.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w prestiżowej instytucji finansowej;
 • umowę o pracę wraz z atrakcyjnym systemem motywacyjnym uzależnionym od osiąganych wyników;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres: rekrutacja@bdm.com.pl

W temacie wiadomości prosimy o wpisanie NAZWY STANOWISKA

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust Nr 133 poz. 883)”

Młodszy analityk rynku akcji

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowanie analiz fundamentalnych spółek notowanych na GPW,
 • analizę raportów finansowych,
 • monitoring rynków akcji,
 • udział w pracach przy wycenie spółek i instrumentów finansowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe finansowe lub ostatni rok studiów,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność dokonywania szczegółowej analizy problemów i przedstawiania wniosków,
 • bardzo dobra znajomość podstaw teoretycznych w zakresie wyceny instrumentów finansowych,
 • dobra znajomość przynajmniej jednej branży/obszaru reprezentowanego przez spółki na GPW,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • Licencja Maklera Papierów Wartościowych, zdane etapy na Doradcę Inwestycyjnego lub CFA będą istotnymi atutami.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV, listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@bdm.pl
W temacie wiadomości e-mail prosimy podać: Nazwę stanowiska

Osoba kontaktowa: Agnieszka Grajcarek
Data ważności ogłoszenia: do odwołania

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018 roku poz. 1000)."

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Praktyki

Praktyki Studenckie

Młodym ludziom chcącym nawiązać współpracę z Domem Maklerskim BDM S.A., oferujemy udział w bezpłatnych praktykach studenckich organizowanych w Oddziałach i Punktach Obsługi Klienta BDM S.A. na terenie całej Polski. Uczestnictwo w praktykach pozwala na poznanie zasad funkcjonowania instytucji finansowej, oraz zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Przebieg praktyk jest zróżnicowany w zależności od zainteresowań studenta, oraz potrzeb poszczególnych Wydziałów na praktykantów. Praktyki trwają min. 4 tygodnie. Po ich zakończeniu Praktykant otrzymuje od BDM S.A. zaświadczenie potwierdzające udział w praktyce.

Jeżeli uważasz się za osobę, która:

 • dąży do najlepszych rezultatów,
 • nieustannie zdobywa wiedzę i umiejętności,
 • realizuje samodzielnie zadania,
 • jest gotowa do podejmowania wyzwań,
 • posiada umiejętność samomotywacji,
 • zaraża swoim entuzjazmem innych,

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wypełnienie FORMULARZA PRAKTYK i przesłanie na adres: praktyki@bdm.pl