Zarząd

Jacek Rachel Prezes Zarządu
Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Henryk Orczykowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Myrczek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Kasza Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Młynarczyk Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Podsiadło Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Kapitał Zakładowy wynosi 19.796.924,00 zł opłacony w całości, składa się z 10.701.040 akcji o wartości nominalnej 1,85 zł każda.

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Jacek Rachel 1 519 909 14,20 % 14,20 %
Lech Głogowski 1 529 999 14,30 % 14,30 %
Janusz Smoleński 1 532 999 14,33 % 14,33 %
SGB Bank S.A. 1 270 000 11,87 % 11,87 %

 

Schemat organizacyjny Domu Maklerskiego BDM SA

Schemat Organizacyjny DM BDM S.A. (74.2 KiB)