Emisja obligacji PragmaGO seria C3 – zakończona

Informujemy, że w dniu 29 marca 2024 r. spółka PragmaGO S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii C3. Redukcja zapisów wyniosła 57,83%.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie emitenta PragmaGo.