Przydział obligacji PragmaGo

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2023 r. spółka PragmaGO dokonała przydziału obligacji serii B4. Popyt na obligacje wyniósł prawie 44 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 54,24%.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://inwestor.pragmago.pl/raporty_biezace/