15-04-2019 - Poniedziałek
EUROHOLD

Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Polska

Inflacja CPI M/M marzec (wartość poprzednia 0.40%)

Polska

Inflacja CPI R/R marzec (wartość poprzednia 1.20%)

INGBSK

Warszawa. Konferencja "Polacy na lepszych emeryturach". Prezentacja wyników badań własnych oraz zleconych przez ING a dotyczących oszczędzania długoterminowego.

ZEPAK

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. cd NWZA z 29.03.2019

REINO

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. cd NWZA z 28.03.2019

XTB

Zwyczajne walne zgromadzenie

PHARMENA

Pierwszy dzień notowania praw poboru. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 8.795.052 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PHARMENA S.A.

16-04-2019 - Wtorek
Polska

Sprzedaż detaliczna R/R marzec (wartość poprzednia 6.50%)

Polska

Podaż pieniądza M3 M/M marzec (wartość poprzednia 1.30%)

Polska

Podaż pieniądza M3 R/R marzec (wartość poprzednia 9.80%)

BIOMASS

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Bydgoszcz w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmian w RN, zmian statutu.

ACKERMAN

Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 1,20 PLN na akcję.

CLNPHARMA

Zwyczajne walne zgromadzenie

RAWLPLUG

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław w sprawie połączenia Rawlplug S.A. z Koelner Centrum Sp. z o.o..

ROPCZYCE

Zwyczajne walne zgromadzenie

POLWAX

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. cd NWZA z 25.03.2019

Polska

Bazowa inflacja CPI M/M marzec (wartość poprzednia 0.20%)

Polska

Bazowa inflacja CPI R/R marzec (wartość poprzednia 1.00%)

ACKERMAN

Zwyczajne walne zgromadzenie

PLAY

Zwyczajne walne zgromadzenie Luksemburg

PCCROKITA

Zwyczajne walne zgromadzenie

BoomBit

Kalendarium emisji. Koniec przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych w ofercie 1,3 mln akcji serii C spółki BoomBit S.A.

INTROL

Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję.

PEMUG

Wykluczenie akcji z obrotu. Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PME S.A.

ZYWIEC

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 30 PLN na akcję.

17-04-2019 - Środa
Polska

Stopa bezrobocia marzec (wartość poprzednia 6.10%)

QUARTICON

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

4MOBILITY

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa cd NWZA z 03.04.2019

APANET

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław w sprawie zmian w radzie nadzorczej.

CM INTERNATIONAL

Debiut na giełdzie. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki CM INTERNATIONAL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

ORCOGROUP

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Luksemburg w sprawie zmiany nazwy spółki, zmiany statutu.

PROTEKTOR

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie ustanowienia w spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przez emisję akcji, zmian w radzie nadzorczej

XTPL

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji, utworzenia w nowego programu motywacyjnego

LOKUM

Zwyczajne walne zgromadzenie

CAPITAL

Zwyczajne walne zgromadzenie

PCM

Wezwanie. Koniec przyjmowania zapisów na akcję spółki Prime Car Management S.A. po cenie 23,25 PLN za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.

ORANGEPL

Zwyczajne walne zgromadzenie

BoomBit

Kalendarium emisji. Koniec przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych w ofercie 1,3 mln akcji serii C spółki BoomBit S.A.

IBSM

Wezwanie. Zakończenie okresu przyjmowania zapisów na akcję spółki IBSM S.A. w wezwaniu ogłoszonym przez Alec Yurievich Fesenko po cenie 15 PLN za akcję.

INTROL

Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję.

PCCROKITA

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 8,31 PLN na akcję

UNICREDIT

Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,27 EUR na akcję.

ROBINSON

Zwyczajne walne zgromadzenie

NFPL

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą "eventy", w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o.

PEP

Zwyczajne walne zgromadzenie

TATRY

Zwyczajne walne zgromadzenie

BoomBit

Kalendarium emisji. Koniec okresu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w ofercie 1,3 mln akcji serii C spółki BoomBit S.A., podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczy akcji oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach.

ABCDATA

Wezwanie. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje ABC Data w ogłoszonym wezwaniu po cenie 1,44 PLN (cena po zmianie z 1,30) za akcję.

18-04-2019 - Czwartek
Polska

Produkcja przemysłowa M/M marzec (wartość poprzednia 1.50%)

Polska

Produkcja przemysłowa R/R marzec (wartość poprzednia 6.90%)

Polska

Produkcja manufakturowa M/M marzec (wartość poprzednia -0.90%)

Polska

Produkcja manufakturowa R/R marzec (wartość poprzednia 7.00%)

Polska

Inflacja PPI M/M marzec (wartość poprzednia 0.50%)

Polska

Inflacja PPI R/R marzec (wartość poprzednia 2.90%)

SAKANA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, zmiany statutu, zmian w składzie RN.

HOTBLOK

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.

LAURENPES

Zwyczajne walne zgromadzenie

PMPG

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

ESTAR

Zwyczajne walne zgromadzenie

BoomBit

Kalendarium emisji. Początek przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych w ofercie 1,3 mln akcji serii C spółki BoomBit S.A.

INGBSK

Dzień dywidendy 3,50 PLN na akcję

KERNEL

Dzień dywidendy 0,25 USD na akcję

REINO

Wezwanie. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje spółki Reino Capital S.A. po cenie 1,60 PLN za akcję.

STALEXP

Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,37 PLN na akcję.

19-04-2019 - Piątek
IFCAPITAL

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock w sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, zmiany roku obrotowego.

ATLANTIS

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock w sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, zmiany roku obrotowego.

HOLLYWOOD

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie emisji akcji zwykłych serii L, zmiany statutu.

20-04-2019 - Sobota
STALEXP

Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,37 PLN na akcję.

21-04-2019 - Niedziela