18-02-2019 - Poniedziałek
VERBICOM

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Poznań w sprawie umów pożyczki.

FDGAMES

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki.

PBGAMES

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Rzeszów w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D, zmian w radzie nadzorczej.

OTLOG

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie połączenia z Żegluga Bydgoska, OT Port Wrocław i Odra Rhein Lloyd, podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E,uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 28.08.2018.

19-02-2019 - Wtorek
20-02-2019 - Środa
Polska

Inflacja PPI M/M styczeń (wartość poprzednia -0.40%)

XTPL

Wykluczenie akcji z obrotu. Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i M spółki XTPL S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

AWBUD

Wezwanie. Koniec przyjmowania zapisów na akcję spółki Awbud po cenie 1,08 PLN za akcję.

XTPL

Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M spółki XTPL S.A.

21-02-2019 - Czwartek
Polska

Sprzedaż detaliczna R/R styczeń (wartość poprzednia 4.70%)

ORANGEPL

Transmisja w sieci. Wyniki roczne Orange Polska za rok 2018

22-02-2019 - Piątek
Polska

Podaż pieniądza M3 M/M styczeń (wartość poprzednia 2.60%)

Polska

Podaż pieniądza M3 R/R styczeń (wartość poprzednia 9.20%)

23-02-2019 - Sobota
24-02-2019 - Niedziela