17-06-2019 - Poniedziałek
AUGA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wilno. Wybór członka rady nadzorczej.

 IMPEL

Zwyczajne walne zgromadzenie

INTERCARS

Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,71 PLN na akcję.

LABOPRINT

Zwyczajne walne zgromadzenie Poznań. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,19 PLN na akcję.

FAMUR

Zwyczajne walne zgromadzenie Katowice. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,36 PLN na akcję.

GPW

Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 3,18 PLN na akcję.

IFCAPITAL

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej

 KOGENERA

Zwyczajne walne zgromadzenie

TERMOREX

Zwyczajne walne zgromadzenie

ATLANTIS

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej

NOWAGALA

Zwyczajne walne zgromadzenie

VISTULA

Zwyczajne walne zgromadzenie

VOTUM

Zwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,19 PLN na akcję.

PRIMETECH

Zwyczajne walne zgromadzenie

ACAUTOGAZ

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 3,94 PLN na akcję.

BAHOLDING

Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,04 PLN na akcję.

 CDRL

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,80 PLN na akcję.

CPGROUP

Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcję Capital Park SA w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI B.V. po cenie 5,74 PLN za akcję.

 

DECORA

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję.

MAXCOM

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję.

MOL

Dzień dywidendy 142,44 HUF na akcję

WIRTUALNA

 Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 1,00 na akcję.

TRITON

 Zwyczajne walne zgromadzenie

BOGDANKA

Zwyczajne walne zgromadzenie Bogdanka. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,75 PLN na akcję.

BOS

Zwyczajne walne zgromadzenie

 SMSKREDYT

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. W sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z Członkami Rady Nadzorczej Spółki

 ICPGROUP

Zwyczajne walne zgromadzenie

ORZLOPONY

Zwyczajne walne zgromadzenie

GWARANT

Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,17 PLN na akcję.

Polska

Bazowa inflacja CPI R/R maj (wartość poprzednia 1.70%)

Polska

Bazowa inflacja CPI M/M maj (wartość poprzednia 1.00%)

18-06-2019 - Wtorek
 INTROL

Zwyczajne walne zgromadzenie Katowice, Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,08 PLN na akcję.

 IQP

Zwyczajne walne zgromadzenie

 JWCONSTR

Zwyczajne walne zgromadzenie

 K2INTERNT

Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,50 PLN na akcję.

MAKARONPL

Zwyczajne walne zgromadzenie Rzeszów. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,25 PLN na akcję.

 CCC

Zwyczajne walne zgromadzenie Polkowice. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,48 PLN na akcję.

ENELMED

Zwyczajne walne zgromadzenie

ORION

Zwyczajne walne zgromadzenie

RANKPROGR

Zwyczajne walne zgromadzenie

UNIMA

Zwyczajne walne zgromadzenie

MABION

Zwyczajne walne zgromadzenie

BSCDRUK

Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,63 PLN na akcję.

DOMDEV

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 9,05 PLN na akcję.

LPP

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 60,00 PLN na akcję

NETMEDIA

Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki NETMEDIA S.A.

RONSON

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję.

TARCZYNSKI

Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję.

BLIRT

Zwyczajne walne zgromadzenie

EMONT

Zwyczajne walne zgromadzenie Jelenia Góra. cd WZA z 20.05.2019 r.

EMUZYKA

Zwyczajne walne zgromadzenie

MERA

Zwyczajne walne zgromadzenie

TECHMADEX

Zwyczajne walne zgromadzenie

4MOBILITY

 Zwyczajne walne zgromadzenie

KLON

Zwyczajne walne zgromadzenie

CREEPYJAR

Zwyczajne walne zgromadzenie

EKOPOL

 Zwyczajne walne zgromadzenie Piekary Śląskie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,06 PLN na akcję.

 EMONT

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Jelenia Góra. W sprawie wyboru członków rady nadzorczej

 ORPHEE

Zwyczajne walne zgromadzenie

PHIWIERZY

Zwyczajne walne zgromadzenie

EUROTAX

Zwyczajne walne zgromadzenie Poznań. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,44 PLN na akcję.

19-06-2019 - Środa
CITYSERV

Zwyczajne walne zgromadzenie

 TRAKCJA

Zwyczajne walne zgromadzenie

SILVANO

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tallinn. Obniżenie kapitału zakładowego, zmiany w statucie

STALPROD

Zwyczajne walne zgromadzenie Bochnia. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 5,00 PLN na akcję.

WOJAS

Zwyczajne walne zgromadzenie

ARCHICOM

Zwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,15 PLN na akcję.

OTMUCHOW

Zwyczajne walne zgromadzenie

 

 SOLAR

Zwyczajne walne zgromadzenie

 VISTAL

Zwyczajne walne zgromadzenie

JWWINVEST

Zwyczajne walne zgromadzenie

OAT

Zwyczajne walne zgromadzenie

BUDIMEX

Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 6,30 PLN na akcję.

EUROCAS

Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję.

GPRE

Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki Globalworth Poland Real Estate N.V. ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V. po cenie 6,90 PLN za jedna akcję.

TSGAMES

Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 3,78 PLN na akcję.

EXCELLENC

Zwyczajne walne zgromadzenie

KME

 Zwyczajne walne zgromadzenie

AKCEPTFIN

 Zwyczajne walne zgromadzenie

 TELGAM

 Zwyczajne walne zgromadzenie

DANKS

Zwyczajne walne zgromadzenie

CASPAR

Zwyczajne walne zgromadzenie Poznań. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,68 PLN na akcję.

IU

Zwyczajne walne zgromadzenie

NETWISE

Zwyczajne walne zgromadzenie

EC2

Zwyczajne walne zgromadzenie

ALUMAST

Zwyczajne walne zgromadzenie

Polska

Przeciętne wynagrodzenie M/M maj (wartość poprzednia 0.40%)

20-06-2019 - Czwartek
21-06-2019 - Piątek
Polska

Inflacja PPI R/R maj (wartość poprzednia 2.60%)

Polska

Inflacja PPI M/M maj (wartość poprzednia  0.40%)

Polska

Produkcja manufakturowa R/R maj (wartość poprzednia 3.30%)

Polska

Produkcja przemysłowa R/R maj (wartość poprzednia  9.20%)

Polska

Produkcja przemysłowa M/M maj (wartość poprzednia -3.60%)

22-06-2019 - Sobota
23-06-2019 - Niedziela