Oświadczenie DM BDM w sprawie spółki Gravier

Dom Maklerski BDM S.A. nie świadczy dla GRAVIER żadnych innych usług, w tym usług doradztwa czy też pośrednictwa w transakcjach na akcjach GRAVIER. Dom Maklerski BDM S.A. nie skupuje ani nie pośredniczy w żadnym skupie akcji GRAVIER.

Więcej...

Nowe sekcja dokumentów w Portal BDM

Informacje PIT, Raporty kwartalne i inne dokumenty dostępne w nowym miejscu. W BDM onLine >> Panel BDM >> dostępna jest wygodna sekcja prezentująca dokumenty związane z rachunkiem. Brak funkcji w BDM Mobile.

Więcej...

Publikacja Suplementu 3 do Prospektu PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

MIRBUD - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji MIRBUD z dnia 16.01.2023 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

BUDIMEX - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji BUDIMEX z dnia 2022-12-29 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Suplementów PragmaGO Program III

Został opublikowany Suplement nr 8 Dokumentu Rejestracyjnego oraz Suplementu nr 4 do Dokumentu Ofertowego Obligacji Zabezpieczonych III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Nowe sekcja dokumentów w Portal BDM

Informacje PIT, Raporty kwartalne i inne dokumenty dostępne w nowym miejscu. W BDM onLine >> Panel BDM >> dostępna jest wygodna sekcja prezentująca dokumenty związane z rachunkiem.

Więcej...