Emisja obligacji Kruk seria AO1 – zakończona

Informujemy, że w dniu dzisiejszym spółka KRUK S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii AO1. Redukcja zapisów wyniosła 39,04%.

 

Więcej...

Aktualizacja oceny adekwatności usług

Twoja ocena może stracić ważność. Zaloguj się do aplikacji BDM onLine >> Portal BDM >> Adekwatność usług i zaktualizuj ocenę.

Więcej...

Suplement nr 1 obligacji PCC Exol Program VI

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 1 do Prospektu Emisyjnego VI Programu obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

ESOTIQ - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ESOTIQ  z dnia 2023-05-19 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

Publikacja Prospektu Emisyjnego VIII Programu Obligacji PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego VIII Programu Obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AO1 do Prospektu Emisyjnego Kruk

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Kruk serii AO1 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Publikacja Prospektu Emisyjnego X Programu Obligacji Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego X Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

ARTIFEX - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ARTIFEX  z dnia 2023-03-13 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

PragmaGO - przydział obligacji serii B4

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2023 r. spółka PragmaGO dokonała przydziału obligacji serii B4. Popyt wyniósł prawie 44 mln zł, redukcja zapisów wyniosła 54,24%.

Więcej...