PragmaGO - przydział obligacji

Informujemy, że w dniu 24 października spółka PragmaGO dokonała warunkowego przydziału obligacji serii B1. Popyt na obligacje wyniósł 12,8 mln zł (z oferowanych 20 mln zł), tym samym alokacja wyniosła 100%.

Więcej...

SIMFABRIC- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację SPRZEDAJ dla akcji SIMFABRIC z 07.10.2022 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Suplementy oferty Obligacji PragmaGO Program III

Został opublikowany suplement nr 5 do Dokumentu Rejestracyjnego oraz suplement nr 2 do Prospektu Obligacji Zabezpieczonych

Więcej...

Publikacja OWE B1 do Prospektu PragmaGO Obligacji Zabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Zabezpieczonych serii B1 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Suplement nr 4 do Dokumentu ofertowego Obligacji Zabezpieczonych PragmaGO Program III

W dniu dzisiejszym został opublikowany Suplement nr 4 do Dokumentu Ofertowego Obligacji Zabezpieczonych III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Suplementu nr 3 Prospektu Obligacji PragmaGO Program III

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu Podstawowego III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Suplementu nr 1 Dokumentu ofertowego Obligacji Zabezpieczonych PragmaGO Program III

Opublikowaliśmy Suplementa nr 2 do Dokumentu Ofertowego Obligacji Zabezpieczonych III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Suplementu nr 2 Prospektu Obligacji PragmaGO Program III

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 2 do Prospektu Podstawowego III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Emisja obligacji Echo Investment

Informujemy, że spółka Echo Investment poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii O. Redukcja zapisów wyniosła 1%.

Więcej...

Publikacja Suplementu nr 1 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 1 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...