TEN - realizacja rekomendacji- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji TEN SQUARE GAMES  z 05.10.2022 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

SELENA FM - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji SELENA FM z 05.10.2022 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Suplementu nr 2 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 2 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Publikacja Suplementu 2 do Prospektu PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 2 do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AN1 do Prospektu Emisyjnego Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Ostatecznych Warunków Emisji oraz Podsumowanie OWE serii AN1 do Prospektu Emisyjnego IX Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

PragmaGO - przydział obligacji

Informujemy, że w dniu 24 października spółka PragmaGO dokonała warunkowego przydziału obligacji serii B1. Popyt na obligacje wyniósł 12,8 mln zł (z oferowanych 20 mln zł), tym samym alokacja wyniosła 100%.

Więcej...

SIMFABRIC- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację SPRZEDAJ dla akcji SIMFABRIC z 07.10.2022 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Suplementy oferty Obligacji PragmaGO Program III

Został opublikowany suplement nr 5 do Dokumentu Rejestracyjnego oraz suplement nr 2 do Prospektu Obligacji Zabezpieczonych

Więcej...

Publikacja OWE B1 do Prospektu PragmaGO Obligacji Zabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Zabezpieczonych serii B1 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...