Publikacja Suplementu nr 5 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 5 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Oświadczenie DM BDM w sprawie spółki Gravier

Dom Maklerski BDM S.A. nie świadczy dla GRAVIER żadnych innych usług, w tym usług doradztwa czy też pośrednictwa w transakcjach na akcjach GRAVIER. Dom Maklerski BDM S.A. nie skupuje ani nie pośredniczy w żadnym skupie akcji GRAVIER.

Więcej...

ESOTIQ- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji ESOTIQ z dnia 2023-02-14 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja OWE B3 do Prospektu PragmaGO Obligacji Niezabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii B3 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

MS ZABRZE - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji MS ZABRZE z dnia 2023-02-08 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Suplementu 3 do Prospektu PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

MIRBUD - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji MIRBUD z dnia 16.01.2023 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

BUDIMEX - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji BUDIMEX z dnia 2022-12-29 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...