Publikacja OWE C1 do Prospektu PragmaGO Obligacji Niezabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii C1 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Mostostal Zabrze S.A.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało opublikowane Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MS Zabrze S.A.

Więcej...

Emisja obligacji PCC Rokita seria HA – zakończona

Informujemy, że w dniu 24.10.23 r. spółka PCC Rokita S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii HA. Redukcja zapisów wyniosła 48,94%.

 

Więcej...

Suplement nr 3 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja  Suplementu nr 3 do Prospektu podstawowego X Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Komunikat Aktualizujący nr 1 do OWE PCC Rokita

W dniu dzisiejszym został opublikowany Komunikat Aktualizujący nr 1 do Ostatecznych Warunków Emisji obligacji PCC Rokita serii HA

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii HA do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji PCC Rokita serii HA oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk seria AO2 – zakończona

Informujemy, że w dniu dzisiejszym spółka KRUK S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii AO2. Redukcja zapisów wyniosła 9,19%.

 

Więcej...

SELENA FM - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji SELENA FM  z dnia 2023-05-08 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Suplement nr 1 Obligacji PragmaGO Program IV

Został opublikowany Suplement nr 1 Dokumentu Rejestracyjnego IV Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Suplement nr 2 obligacji PCC Rokita Program VIII

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 2 do Prospektu Emisyjnego VIII Programu obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...