Emisja obligacji Kruk seria AM4 – zakończona

Informujemy, że w dniu dzisiejszym KRUK poinformował o dokonaniu przydziału obligacji serii AM4. Popyt na obligacje wyniósł ponad 77 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 22,94%.

 

Więcej...

Publikacja Komunikatu aktualizującego Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Komunikatu aktualizującego do OWE Obligacji serii AK4 spółki Kruk

Więcej...

Publikacja OWE AM4 do Prospektu Emisyjnego Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Ostatecznych Warunków Emisji oraz Podsumowanie OWE serii AM4 do Prospektu Emisyjnego VIII Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

Publikacja Prospektu Obligacji PragmaGO Program III

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Podstawowego III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Publikacja Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

Cavatina Holding S.A.

Informujemy, że spółka Cavatina Holding S.A. uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości 40 mln zł. W ofercie złożono zapisy o wartości 63,4 mln zł, a stopa redukcji wyniosła około 37%.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk seria AM3 – zakończona

Informujemy, że w dniu dzisiejszym KRUK poinformował o przydzieleniu 50 mln PLN obligacji serii AM3. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 203,9 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie 75,48%.

 

Więcej...

Publikacja OWE AM3 do Prospektu Emisyjnego Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Ostatecznych Warunków Emisji oraz Podsumowanie OWE serii AM3 do Prospektu Emisyjnego VIII Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

ARCTIC PAPER- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ARCTIC PAPER z 29.12.2021 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...