GRUPA AZOTY- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji GRUPA AZOTY z 22.02.2021 roku uważamy za zrealizowaną

Więcej...

Publikacja Suplementu 3 do Prospektu PragmaGO

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu Podstawowego II Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Publikacja OWE A1 do Prospektu PragmaGO

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Ostatecznych Warunków Emisji serii A1 do Prospektu II Programu Obligacji PragmaGO SA

Więcej...

HANDLOWY - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji BANKU HANDLOWEGO z 14.12.2020 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

BOOMBIT - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji BOOMBIT z 30.03.2021 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Suplementu 2 do Prospektu PragmaGO

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 2 do Prospektu Podstawowego II Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Publikacja Suplementu 3 do Prospektu Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 3 do Prospektu Emisyjnego VII Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

ARTIFEX MUNDI - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ARTIFEX MUNDI z 19.10.2020 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Zakończenie emisji Live Motion Games

Zapisy złożono na 130 588 sztuk akcji. Zaksięgowanie akcji na rachunki przewidywane jest na przełomie II i III kwartału 2021.

Więcej...

Publikacja Suplementu 2 do Memorandum LMG

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 2 do Memorandum informacyjnego Live Motion Games S.A.

Więcej...