Publikacja Suplementu nr 6 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 6 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Złote Byki GPW 2022 - najaktywniejszy animator na rynku New Connect

Po pandemicznej przerwie po raz dziesiąty zostaliśmy uhonorowani przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych tytułem Najaktywniejszego Animatora na rynku New Connect.

Więcej...

Nowe sekcja dokumentów w Portal BDM

Informacje PIT, Raporty kwartalne i inne dokumenty dostępne w nowym miejscu. W BDM onLine >> Panel BDM >> dostępna jest wygodna sekcja prezentująca dokumenty związane z rachunkiem.
Brak funkcji w BDM Mobile.

Więcej...

PragmaGO - przydział obligacji serii B3

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. spółka PragmaGO dokonała przydziału obligacji serii B3. Popyt na obligacje wyniósł ponad 48 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 48,04%.

Więcej...

KĘTY- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla KĘTY z dnia 2023-03-28 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Suplementu nr 5 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 5 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Oświadczenie DM BDM w sprawie spółki Gravier

Dom Maklerski BDM S.A. nie świadczy dla GRAVIER żadnych innych usług, w tym usług doradztwa czy też pośrednictwa w transakcjach na akcjach GRAVIER. Dom Maklerski BDM S.A. nie skupuje ani nie pośredniczy w żadnym skupie akcji GRAVIER.

Więcej...

ESOTIQ- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji ESOTIQ z dnia 2023-02-14 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja OWE B3 do Prospektu PragmaGO Obligacji Niezabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii B3 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

MS ZABRZE - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji MS ZABRZE z dnia 2023-02-08 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...