BNP Paribas Polska - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji BNP Paribas Polska z 09.02.2021 roku uważamy za zrealizowaną

Więcej...

Publikacja Prospektu Emisyjnego VIII Programu Obligacji Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego VIII Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

Publikacja Dokumentu Informacyjnego Console Labs

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Dokumentu Informacyjnego do emisji akcji Console Labs S.A.

Więcej...

Publikacja Suplementu 6 do Prospektu PragmaGO

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 6 do Prospektu Podstawowego II Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

CD PROJEKT- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację REDUKUJ dla akcji CD PROJEKT z 21.06.2021 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

ATAL- realizacja rekomendacji

Uprzejmie że rekomendację KUPUJ dla akcji ATAL z 03.02.2021 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

POK Kęty - Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, że od dnia 1 lipca br. POK Kęty we wtorki oraz czwartki będzie otwarty od 9:30 do 17:00.

Więcej...

Publikacja OWE AK4 do Prospektu Emisyjnego Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Ostatecznych Warunków Emisji serii AK4 do Prospektu Emisyjnego VII Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk serii AK3 – zakończona

10 czerwca 2021 roku KRUK dokonał przydziału 700 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK3. Łączna wartość zapisów wyniosła 97,5 mln zł,  a stopa redukcji sięgnęła poziomu 28,2%.

 

Więcej...

ALIOR BANK- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji AIOR BANK z 30.04.2021 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...