Suplement nr 11 Obligacji PragmaGO Program III

Został opublikowany Suplement nr 11 Dokumentu Rejestracyjnego III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Publikacja OWE B4 do Prospektu PragmaGO Obligacji Niezabezpieczonych

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Niezabezpieczonych serii B4 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

ELEKTROTIM- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ELEKTROTIM z dnia 2023-05-10 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Suplement nr 10 Obligacji PragmaGO Program III

Został opublikowany Suplement nr 10 Dokumentu Rejestracyjnego III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

RELPOL - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji RELPOL z dnia 2023-05-16 uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Komunikatu aktualizującego Kruk OWE AN4

Został opublikowany Komunikat aktualizujący nr 1 do OWE Obligacji serii AN4 spółki Kruk

Więcej...

Publikacja OWE oraz Podsumowania OWE serii AN4 do Prospektu Emisyjnego Kruk

Zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Kruk serii AN4 oraz jego Podsumowanie.

Więcej...

Publikacja Suplementu 4 do Prospektu PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...

Publikacja Suplementu nr 7 do Prospektu KRUK SA

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 7 do Prospektu podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK SA

Więcej...

Suplement nr 9 Obligacji PragmaGO Program III

Został opublikowany Suplement nr 9 Dokumentu Rejestracyjnego III Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...