Biała lista papierów wartościowych

Bank ma prawo do określenia Lista papierów wartościowych  (12.2019), na które mogą być składane zlecenia kupna za środki pochodzące z kredytu.