Emisja obligacji PragmaGO seria C2 – zakończona

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2024 r. spółka PragmaGO S.A. poinformowała o dokonaniu przydziału obligacji serii C2. Redukcja zapisów wyniosła 53,50%.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie emitenta PragmaGo.