Uprzejmie informujemy, że rekomendację Redukuj dla akcji JSW z 18.12.2017 roku uważamy za zrealizowaną. Kurs spółki osiągnął/przekroczył docelowy poziom z wyceny. Cena 1 akcji przy kursie rynkowym 82 PLN od dnia wydania rekomendacji spadła o 17,6%, indeks WIG w tym czasie stracił o 6,6%.

Wróć