Uprzejmie informujemy, że rekomendację Akumuluj dla akcji ORBIS z 13.04.2018 roku uważamy za zrealizowaną. Kurs spółki osiągnął/przekroczył docelowy poziom z wyceny. Cena 1 akcji przy kursie rynkowym 106 PLN od dnia wydania rekomendacji wzrosła o ponad 10%, indeks WIG w tym czasie stracił prawie 2%.

Wróć