Przydział obligacji PragmaGo

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2023 r. spółka PragmaGO dokonała przydziału obligacji serii B2. Popyt na obligacje wyniósł ponad 58 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 65,82 %.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://inwestor.pragmago.pl/raporty_biezace/