Przydział obligacji PragmaGo

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. spółka PragmaGO dokonała przydziału obligacji serii B3. Popyt na obligacje wyniósł ponad 48 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 48,04 %.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://inwestor.pragmago.pl/raporty_biezace/