Parametry oferty

Dzień ustalenia PP
07 czerwca 2018 r.
Termin zapisu
13 - 26 czerwca 2018 r.
Ilość oferowanych akcji
12 748 250
Cena emisyjna 2,00 zł
Planowany termin przydziału akcji NE 06 lipca 2018 r.
Termin notowania JPP na GPW 14 - 21 czerwca 2018
1 Prawo Poboru upoważnia do objęcia 1 Akcji Nowej Emisji
Jak złożyć zapis?
  1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
  2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

  • dyspozycje nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> Oferty publiczne z prawem poboru >> wybierz WALOR a następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie,
  • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
  • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżące i powinien mieć status „WYS”,
  • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

BDM Mobile

  • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję Zlecenia >> Nowe PP >> przytrzymać aby wybrać WALOR,
  • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
  • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny w funkcji Zlecenia i mieć status „WYS”,
Nota Prawna

ZASTRZEŻENIE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt emisyjny, Dokument informacyjny lub Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym.

Zwracamy uwagę, że terminy zapisów i przydziału podane powyżej mogą ulec zmianie.

 

 

Wróć