W związku ze złożeniem przez inwestorów zapisów na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby Obligacji Oferowanych, Dom Maklerski BDM S.A. jako Sprzedający podjął decyzję o skróceniu okresu przyjmowania zapisów.

PCC EXOL SA jest wiodącym producentem środków powierzchniowo czynnych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej z ofertą obejmującą ponad 300 różnych produktów i formulacji chemicznych znajdujących zastosowanie w branżach wspierających praktycznie każdą dziedzinę życia. 

Parametry oferty

Ilość obligacji oferowanych 60 000
Termin zapisu
20 lutego 2018 - 06 marca 2018 r. (zakończona 20 lutego)
Oprocentowanie stałe 5,5 % w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Przydział obligacji w 2 dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu na Obligacje
Data wykupu 15 maja 2022 r.
Cena obligacji
Dzień złożenia zapisu Cena sprzedaży
20.02.2018 100,12
21.02.2018 100,14
22.02.2018 100,18
23.02.2018 100,20
24.02.2018 100,20
25.02.2018 100,20
26.02.2018 100,21
27.02.2018 100,23
28.02.2018 100,24
01.03.2018 100,29
02.03.2018 100,30
03.03.2018 100,30
04.03.2018 100,30
05.03.2018 100,32
06.03.2018 100,33
Szczegółowe warunki oferty

Jak złożyć zapis?

Jeżeli nie jesteś klientem DM BDM
 • Przelej środki pod zapis na konto 10 1240 4142 1111 0000 4823 0490
  Konto prowadzone jest przez Pekao SA O/ Bielsko-Biała. Właścicielem rachunku jest Dom Maklerski BDM S.A.. 
  W treści podaj: imię, nazwisko, PESEL/REGON dopisek "wpłata na obligacje Exol S.A. Kaskada"
 • W celu złożenia zapisu udaj się do Punktu Obsługi Klienta.
  W chwili składania zapisu na obligacje EXOL S.A. wpłata powinna być zaksięgowana na koncie DM BDM S.A.
 • Zachęcamy do zdeponowania obligacji na specjalnym rachunku inwestycyjnym BDM Obligacje, którego otwarcie i prowadzenie jest całkowicie darmowe. Możesz już teraz złożyć wniosek o jego otwarcie:
Jesteś klientem DM BDM
 1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

 • dyspozycje nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> w polu WALOR należy wybrać IPO EXOL B1 następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżące i powinien mieć status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

BDM Mobile

 • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję Zlecenia >> Nowe IPO >> przytrzymać IPO EXOL B1,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny w funkcji Zlecenia i mieć status „WYS”,

BDM onLine Professional

 • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Rachunek inwestycyjny >> Nowe zlecenie IPO >> w polu WALOR należy wybrać IPO EXOL B1[nbsp]
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny poprzez opcję w menu Rachunek inwestycyjny >>  Zlecenia Online >> i posiadać status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

Masz pytanie? Zostaw kontakt

* - pola wymagane

Zasady składania zapisów
 • Do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz numeru PESEL
 • Zapisy można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem Internetu
 • Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) obligację i nie więcej niż na liczbę Obligacji oferowanych.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.
 • Obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów.
 • Zapisanie Obligacji na rachunku papierów wartościowych inwestora będzie następowało w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu na Obligacje
 • Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych zapisami inwestorów od początku okresu przyjmowania zapisów do końca danego dnia przyjmowania zapisów, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych, inwestorom którzy złożyli zapisy w danym dniu przyjmowania zapisów zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy
 • Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych zapisami inwestorów od początku okresu przyjmowania zapisów do końca danego dnia przyjmowania zapisów, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych, zapisy inwestorów złożone w tym dniu będą podlegać proporcjonalnej redukcji.
 • Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.
 • Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie sprzedano Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane dokonany w terminie do 2 dni roboczych od planowanego dnia przeniesienia własności Obligacji.
 • Po dniu, w którym łączna liczba Obligacji objętych zapisami przekroczy liczbę Obligacji oferowanych zapisy nie będą przyjmowane
 • Zapisy mogą być pokryte środkami z konta podstawowego, czyli środkami z rozliczonych transakcji sprzedaży, lub blokując środki nierozliczone korzystając z Aneksu Pożyczka lub w formie przelewu.

Wróć