PCC EXOL S.A. jest wiodącym producentem środków powierzchniowo czynnych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej z ofertą obejmującą ponad 300 różnych produktów i formulacji chemicznych znajdujących zastosowanie w branżach wspierających praktycznie każdą dziedzinę życia. 

Parametry oferty

Ilość obligacji oferowanych 250 000
I Okres Przyjmowania Zapisów, w którym zastosowany będzie przydział preferencyjny* 6 - 10 listopada 2017 r.
II Okres Przyjmowania Zapisów bez przydziału preferencyjnego
11 - 14 listopada 2017 r.
Cena emisyjna 100,00 zł - Nie pobieramy opłaty
Oprocentowanie stałe 5,5 % w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Przydział obligacji 15 listopada 2017 r.
Księgowanie Obligacji na rachunkach inwestycyjnych do 14 dni od dnia przydziału Obligacji
Planowane pierwsze notowanie grudzień 2017 r. 
Data wykupu 15 maja 2022 r. (4 lata i 6 miesięcy) 

* stopa alokacji dla zapisów złożonych w I Okresie Przyjmowania Zapisów będzie dwukrotnie wyższa od stopy alokacji dla zapisów złożonych w II Okresie Przyjmowania Zapisów z zastrzeżeniem że nie wyniesie ona więcej niż 100%.

Szczegółowe warunki oferty

Jak złożyć zapis?

Jeżeli nie jesteś klientem DM BDM

W celu złożenia zapisu na obligacje PCC Rokita, Inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis.

Dla inwestorów posiadających rachunek w innym biurze - zapis tylko w Punkcie Obsługi Klienta.

1. Wykonaj przelew

numer: 10 1240 4142 1111 0000 4823 0490
prowadzony przez: Pekao SA O/ Bielsko-Biała
na rzecz: Dom Maklerski BDM S.A.

imię, nazwisko, PESEL/REGON z dopiskiem "wpłata na akcje/obligacje (nazwa spółki)"

W chwili składania zapisu na akcje/obligacje wpłata powinna być zaksięgowana na koncie DM BDM S.A

2. Złóż zapis

Odwiedź Punkt Obsługi Klienta i złóż zapis wraz z dyspozycją deponowania.

 

Zachęcamy do otwarcia specjalnego rachunku inwestycyjnego BDM Obligacje, którego otwarcie i prowadzenie jest całkowicie darmowe. Możesz już teraz złożyć wniosek o jego otwarcie

Jesteś klientem DM BDM
 1. złóż zapis bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
 2. złóż zapis za pośrednictwem kanału internetowego

BDM onLine

 • dyspozycje nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> w polu WALOR należy wybrać EXOL B1 następnie kliknąć opcję Złóż zlecenie,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny po odświeżeniu okna w funkcji Zlecenia >> Zlecenia bieżące i powinien mieć status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

BDM Mobile

 • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję Zlecenia >> Nowe IPO >> przytrzymać EXOL B1,
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny w funkcji Zlecenia i mieć status „WYS”,

BDM onLine Professional

 • dyspozycję nabycia obligacji należy złożyć poprzez opcję w menu Rachunek inwestycyjny >> Nowe zlecenie IPO >> w polu WALOR należy wybrać EXOL B1 
 • przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę obligacji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
 • poprawnie złożony zapis powinien być widoczny poprzez opcję w menu Rachunek inwestycyjny >>  Zlecenia Online >> i posiadać status „WYS”,
 • w przypadku błędnej dyspozycji jej opis można zobaczyć w Powiadomieniach.

Masz pytanie? Zostaw kontakt

* - pola wymagane

Zasady składania zapisów
 • DM BDM S.A. nie pobiera prowizji od zapisu na obligacje PCC Exol serii B1.
 • Do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz numeru PESEL.
 • Zapisy można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem Internetu.
 • Zapisy na Obligacje PCC Exol serii B1 przyjmowane są przez DM BDM S.A.
 • Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) obligację i nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.
 • Przydział Obligacji zostanie dokonany zgodnie z zasadą, że średnia stopa alokacji dla zapisów złożonych w I okres przyjmowania zapisów będzie dwukrotnie wyższa od średniej stopy alokacji dla zapisów złożonych w II okres przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem, że nie wyniesie ona więcej niż 100%
 • Zapis na obligacje oferowane jest nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Zapisy mogą być pokryte środkami z konta podstawowego, czyli środkami z rozliczonych transakcji sprzedaży, lub blokując środki nierozliczone korzystając z Aneksu Pożyczka.
Nota Prawna

ZASTRZEŻENIE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Ofercie Publicznej Obligacji Emitenta są: Prospekt Emisyjny Podstawowy II Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany w dniu 25 lipca 2017 r., zatwierdzone i opublikowane Aneksy do Prospektu Emisyjnego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B1, które zostały opublikowane w dniu 2 listopada 2017 r., dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu, www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego: www.bdm.pl.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Wróć