Brak sesji na GPW i dzień wolny DM BDM SA

We wtorek 24 i 31 grudnia 2019 roku nie odbędzie się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Infolinia oraz Punkty Obsługi Klienta DM BDM SA będą nieczynne.

23 grudnia jest ostatnim dniem transakcji rozliczanych w 2019 r.

Data transakcji na GPW Data rozliczenia transakcji w KDPW
D+2 
(akcje, PDA obligacje, prawa poboru, warranty)
D+0 
(kontrakty terminowe, jednostki indeksowe, opcje)
2019-12-23 2019-12-30 2019-12-23
2019-12-27 2020-01-02 2019-12-27
2019-12-30 2020-01-03 2019-12-30